02.05.21 – Kurs: Online Schulung “medizinisch notwendige Dienstleistungen im Nagelpflegeinstitut”

249,90

Kursbeschreibung siehe oben.

So funktioniert ZOOM:
https://nail-academy.net/zoom-hilfe/

Sie halten die Einladung zur ZOOM Live Schulung kurz vor dem Beginn der Schulung zugesendet.

Beschreibung

1. Khóa học diễn ra online 1 ngày trong vòng 6 tiếng qua Zoom. Chủ Nhật ngày 02.05.21 từ 12:00-18:00. Vui lòng điền 1 ngày các bạn muốn học vào mục Schulungsdatum.
2. Nhận tài liệu tiếng Đức và Việt cũng như link mời tham gia zoom. Vui lòng cài zoom vào máy và làm quen trước.
3. Sau khi kết thúc khóa học đăng ký thi với hiệp hội móng qua email của bà Malon: office@vndd.de. Nội dung: Anmeldung zur Prüfung am ….. (ngày thi), cùng tên, ngày sinh và địa chỉ của các bạn.
4. Bài thi dạng trắc nghiệm sẽ được gửi đến email các bạn ngay trước giờ thi bắt đầu. Các bạn có 4 tiếng hoàn thành: in và điền, sau đó scan hoặc chụp gửi lại qua email. Sau khi bài thi được đánh giá các bạn sẽ nhận kết quả và bằng gửi về theo đường bưu điện.

Lưu ý: chỉ đăng ký với 1 địa chỉ email đồng nhất, không dùng các địa chỉ khác nhau